Privacyverklaring

Voetreflexpraktijk Leiderdorp, gevestigd aan de Touwbaan 38, Unit C.045, 2352 CZ Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voetreflexpraktijk Leiderdorp

Touwbaan 38 , Unit C.045

2352 CZ Leiderdorp

06-12908989

www.voetreflexpraktijkleiderdorp.nl

linda@voetreflexpraktijkleiderdorp.nl

 

Persoonsgegevens die Voetreflexpraktijk Leiderdorp verwerkt:

Voetreflexpraktijk Leiderdorp verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– voor- en achternaam

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer

– email adres

– BSN- nummer

 

Bij aanmelding en tijdens de 1e afspraak word je gevraagd om deze persoonsgegevens in te vullen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet gegevens Behandel Overeenkomst).

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

 

Dit betekent onder meer dat ik:

-Zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

-Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en bij gebruik van bijzondere persoonsgegevens expliciet je toestemming vragen.

 

Voetreflexpraktijk Leiderdorp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn/onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetreflexpraktijk Leiderdorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Bewaren persoonsgegevens:

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Klachtenregeling:

Mocht er ontevredenheid zijn waar we samen niet uit komen dan ben ik, via ZZP Nederland aangesloten bij de regeling Wkkgz waar ik je dan naar toe kan door verwijzen.